AmestrisApp info

هیپنوتیزم سریع: تاثیر بر روی ذهن مخاطب

چشم سوم: درک و شهود

برونفکنی: یکی از مهارت هایی است که شخص میتواند آگاهانه به طور موقت روح را از کالبد جسمی خویش جدا نماید

پیش نیاز؛ دوره های تله کینزی ، بیوکینزی و خودشناسی

انرژی درمانی: درمان مشکلات جسمی ( درد و امراض ) و یا کاهش عوارض آنها

خود درمانی: درمان مشکلات جسمی و روحی خویش

تله کینزی: توانایی حرکت اجسام با نیروی ذهن شما میتوانید برای شروع از این دوره استفاده کنید

دوره مکمل تله کینزی دوره بیوکینزی برای نتایج بهتر

بیوکینزی: جذب خواسته های متفاوت با ۱۲۰ فرکانس مختلف

ابر کودک: تله کینزی مخصوص کودکان افزایش قدرت ذهن ، افزایش سطح تمرکز، تقویت حافظه ، افزایش ضریب هوشی ، افزایش قدرت خلاقیت

خودشناسی: شناختن خویش ، آگاه شدن به توانایی ذهن ، درک ماهیت خود ، تفکر و تعقل ، عشق ورزیدن ، قدردانی و سپاس

Read more

Leave a Comment